Medycyna pracy

lek. Witold Wilk
lekarz medycyny pracy, neurolog

lek. Andrzej Plato
lekarz medycyny pracy

lek. Anna Broda
okulista

lek. Jerzy Boczoń
neurolog

mgr Justyna Woźniak
psycholog

mgr Halina Radwan-Śliwa
psycholog

Magdalena Owczarz
pielęgniarka

Wiesława Kozik
pielęgniarka

Zakres usług:

  • badania wstępne pracowników wykonywane przed rozpoczęciem pracy i po zmianie stanowiska
  • badania okresowe pracowników,
  • badania kontrolne pracowników wykonywane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni
  • badania wysokościowe pracowników
  • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • badania lekarskie kierowców
  • konsultacje specjalistyczne w zakresie medycyny pracy (okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna)
  • badania laboratoryjne, audiometryczne, spirometryczne, RTG, EKG

UMOWA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE

SKIEROWANIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE

SKIEROWANIE NA BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Cennik usług

Badanie lekarza medycyny pracy wstępne/ okresowe/ kontrolne

120 zł

Orzeczenie lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych

120 zł

Badanie lekarza medycyny pracy osób ubiegających się do kierowania pojazdami lub poszerzających prawo jazdy

200 zł

Badanie lekarza medycyny pracy sam. służbowy kat. B

120 zł

Konsultacja laryngologiczna

120 zł

Konsultacja okulistyczna

130 zł

Konsultacja neurologiczna

120 zł

Dobór szkieł korekcyjnych

120 zł

Pole widzenia

100 zł

RTG klatki piersiowej

55 zł

Spirometria

70 zł

Badanie słuchu (audiometria)

80 zł

EKG spoczynkowe

60 zł

ALT

12 zł

AST

12 zł

Bilirubina całkowita

12 zł

CRP

23 zł

GGTP

12 zł

Badanie ogólne moczu

17 zł

Glukoza

12 zł

Kreatynina

12 zł

Lipidogram

35 zł

Morfologia podstawowa

16 zł

Morfologia pełna

17 zł

OB

11 zł

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)

33 zł

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

46 zł

Przeciwciała anty-HBc total

56 zł

Przeciwciała anty-HCV

52 zł

Przeciwciała anty-HIV

53 zł

Retikulocyty

14 zł

Badania psychologiczne – kierowanie pojazdami

150 zł

Badania psychologiczne – operatorzy, obsługa maszyn

120 zł

Badania psychologiczne – widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia

60 zł

Badania psychologiczne – sam. służbowy kat B (pełne badanie)

160 zł

Pozostałe wg potrzeby – wg cennika Medicor