Wpływ działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor II Zespół Lekarzy Specjalistów i Rodzinnych

38-300 Gorlice, ul. Cicha 7 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1173), zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS na podstawie decyzji nr 2/186/2019 wydanej w   dniu 23 grudnia 2019 r. na aparat RTG stomatologiczny KODAK CS 2100 do wykonywania zdjęć diagnostycznych wewnątrzustnych z czujnikiem   radiowizjografii 5100

• uruchamianiu pracowni; zezwolenie PWIS na podstawie decyzji nr 1/170/2019 wydanej w dniu 23 grudnia 2019 r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

• dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła < 0,4 mSv,

• jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych.

Pomiary nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych. Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: pracownicy: 20 mSv/rok; ogół ludności: 1mSv/rok.

Wnioski:

• Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.