POLITYKA ZSZ
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Misja
Zdobywanie zaufania pacjentów poprzez spełnianie ich oczekiwań we wzajemnej współpracy na europejskim poziomie oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego pacjentów i pracowników jest nadrzędnym celem Medicor Sp. z o. o.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • Gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych.
 • Zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia, komfortowej atmosfery oraz bezpieczeństwa podczas świadczenia usług medycznych.
 • Zapewnienie ciągłości działania przychodni poprzez systematyczne monitorowanie otoczenia oraz szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze ochrony danych osobowych oraz przetwarzanych w Podmiocie informacji.
 • Poszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych.
 • Właściwy dobór personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie.
 • Podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości oraz środowiska.
 • Ciągłe podnoszenie poziomu diagnostycznego jakości wykonywanych badań, w tym badań RTG.
 • Zapewnienie najwyższej jakości sprzętu medycznego oraz odpowiedniej infrastruktury technicznej.
 • Stałe podnoszenie poziomu infrastruktury informatycznej.
 • Zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom bezpiecznej i skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjenta.
 • Dbanie o wizerunek firmy oraz promowanie go na zewnątrz.
 • Spełnianie wymagań prawnych w obszarze swojej działalności.
 • Ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Powodzenie i skuteczność w osiąganiu powyższych celów chcemy zapewnić spełniając wymagania wynikające z przepisów prawa, norm odniesienia PN-EN ISO 9001:2015,
PN-EN ISO/IEC 27001:2017 i systemu zarządzania jakością w RTG, a także uwzględniając potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych, poprzez myślenie oparte na ryzyku i szansach.

Prezes Medicor Sp. z o.o. dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i weryfikuje przyjętą Politykę, dostosowując ją do zmieniających się warunków. Prezes zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do doskonalenia ZSZ oraz postępowania zgodnie z przyjętą Polityką.

Gorlice, 11.10.2021 r.