Certyfikaty

ISO 9001:2015

Zdobywane przez wiele lat działalności doświadczenie w branży, chęć doskonalenia się oraz nieustanny rozwój, pozwoliły na uzyskanie przez MEDICOR Sp. z o.o. Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie obejmującym: świadczenie usług medycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz medycynie pracy. Zarząd wraz z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością dziękuje wszystkim pracownikom, którzy włączyli się w działania mające na celu wdrożenie systemu zarządzania jakością.

PN-EN ISO/IEC 27007:2017

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym dotyczącym bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia, Przychodnia Medicor w Gorlicach  i w Kobylance uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą  PN-EN ISO/IEC 27001:2017 w zakresie obejmującym: świadczenie usług medycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, podstawowej opiece zdrowotnej, rehabilitacji, stomatologii oraz medycynie pracy. Zarząd wraz z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa Informacji wspierają działania ukierunkowane na realizację celów oraz  zapewniają niezbędne zasoby, stwarzając warunki do ciągłego doskonalenia oraz sposobu realizacji pracy.

Medicor ISO 9001
MEDICOR Certyfikat ISO 27001-3-1