Rehabilitacja

lek. Tomasz Majcher
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013 r.). Specjalizację z rehabilitacji medycznej ukończył w 2021 r. Obecnie, od 2014 r. pracuje jako młodszy asystent na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2017 roku pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Dariusz Biernacki
specjalista rehabilitacji ruchowej

W 1987 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specjalizację w zakresie rehabilitacji ruchowej pierwszego stopnia ukończył w 1991 r., a drugiego stopnia w 1994 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziale Ortopedii Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu w latach 1987-1988. Następnie w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od października 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach. Dodatkowo ukończył specjalizacje z Odnowy Biologicznej w Rehabilitacji i Sporcie, oraz kursy: Masażu, Biomechaniki Narządu Ruchu, Mobilizacji Narządu Ruchu, Brian Mulligan’s Concepts, Medical Taping, PNF, SET, Leczenie obrzęków, The McKENZIE, Kinetic Control, Leczenie wad postawy, Rehabilitacja ludzi starych, USG narządu ruchu.

mgr Kinga Tarczałowicz
fizjoterapeuta

W 2001 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. kursu kinesiotapingu, kursu terapii westybularnej, szkolenia z zakresu badania i terapii dysfunkcji kończyn oraz odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. W latach 2008-2009 pracowała w Banner Estrella Medical Center w Phoenix w Arizonie (USA) na oddziałach: ortopedycznym, kardiologicznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. W latach 2012-2016 pracowała w Manhattan Medical w Brooklyn w Nowym Jorku (USA). Pracowała także w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz w Ośrodku Uzdrowiskowym Biawena i Beskid w Wysowej Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Daniel Fik
fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, kursów w dziedzinie zastosowania metody neurofizjologicznej PNF, szkoleń z zakresu wykorzystania metody Bobath w terapii pacjentów dorosłych z problemami neurologicznymi, kursu masażu tkanek głębokich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju, w Poradni Rehabiltiacyjnej „Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o.” w Moszczenicy, oraz w „Domu Pomocy Społecznej” w Sękowej. Od 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Bartosz Mołda
fizjoterapeuta

Ukończył studia na kierunku fizjoterapia - w 2014 r. studia licencjackie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2016 r. studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia w dziedzinie diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu, medycyny manualnej wg FRSc dr Składowskiego, terapii wisceralnej w praktyce fizjoterapeuty, manipulacji powięzi wg Stecco, HYLA manipulacji krótkodźwigniowych, kompleksowej fizjoterapii sportowca w fazie ostrej, Fascial Distortion Modell, terapii manualnej wg. B. Mulligana, kursu kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „TLK MED. Rehabilitacja” w Krakowie oraz w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Maria Burekowska
fizjoterapeuta

W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia z zakresu terapii kończyny dolnej i górnej po udarze, kurs masażu bańką chińską, kurs masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „Reh-Med Rehabilitacja&Odnowa Biologiczna” w Bieczu, w „Reha-Centrum Zakład Rehabilitacji Leczniczej” w Łużnej. Od października 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Wioleta Matuszyńska
fizjoterapeuta

W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, szkoleń z zakresu badania i terapii stawu kolanowego, kursu opieki geriatrycznej, opieki paliatywnej, kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „NZOZ Revita Leczenie Chorób Narządu Ruchu” w Dukli. Od sierpnia 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Arkadiusz Ginter
fizjoterapeuta

W 2006 r. ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów m.in. szkolenia w dziedzinie leczenia fizykalnego ran, leczenia schorzeń kręgosłupa i biodra, metod korekcji skolioz, leczenia spastyczności. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie. Od grudnia 2021 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Aneta Hudek
technik masażysta

W 2018 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staż w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2020 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lic. Barbara Górska
fizjoterapeuta

W 2013 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako fizjoterapeuta w Poradni Rehabilitacyjnej Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o. w Moszczenicy w latach 2015-2016 oraz w przychodni Medicor sp. z o.o. w latach 2016-2017. Od kwietnia 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lic. Adrian Pietrusza
fizjoterapeuta

W 2019 r. ukończył studia licencjackie na kierunku fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przychodni Medicor sp. z o.o. Od października 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp.z o.o. w Gorlicach.

mgr Joanna Laskoś
fizjoterapeuta

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia - w 2019 r. studia licencjackie w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, a w 2021 r. studia magisterskie w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia kursów z zakresu m.in.: wczesnej rehabilitacji po udarach, masażu tkanek głębokich, kinesiotapingu, stabilizacji stawowej oraz kształtowania siły mięśniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Rekreacyjno- Leczniczym w Wysowej Zdrój, Uzdrowisku Wysowa S.A w Wysowej Zdrój, NZOZ BAL- MED w Gorlicach oraz w Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej. Od października 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp.z o.o. w Gorlicach.

mgr Irena Belczyk
fizjoterapeuta

W 2014 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przychodni Medicor sp. z o.o. w latach 2015-2017.
Od czerwca 2023 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Cennik usług

Konsultacja lekarza rehabilitacji

200 zł

Terapia indywidualna do 30 minut

100 zł

Terapia indywidualna 45-60 minut

150zł

Pakiet 10x terapia indywidualna

rabat 7%