Rehabilitacja domowa

lek. Tomasz Majcher
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013 r.). Specjalizację z rehabilitacji medycznej ukończył w 2021 r. Obecnie, od 2014 r. pracuje jako młodszy asystent na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2017 roku pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Kinga Tarczałowicz
fizjoterapeuta

W 2001 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. kursu kinesiotapingu, kursu terapii westybularnej, szkolenia z zakresu badania i terapii dysfunkcji kończyn oraz odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. W latach 2008-2009 pracowała w Banner Estrella Medical Center w Phoenix w Arizonie (USA) na oddziałach: ortopedycznym, kardiologicznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. W latach 2012-2016 pracowała w Manhattan Medical w Brooklyn w Nowym Jorku (USA). Pracowała także w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz w Ośrodku Uzdrowiskowym Biawena i Beskid w Wysowej Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Daniel Fik
fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, kursów w dziedzinie zastosowania metody neurofizjologicznej PNF, szkoleń z zakresu wykorzystania metody Bobath w terapii pacjentów dorosłych z problemami neurologicznymi, kursu masażu tkanek głębokich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju, w Poradni Rehabiltiacyjnej „Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o.” w Moszczenicy, oraz w „Domu Pomocy Społecznej” w Sękowej. Od 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Bartosz Mołda
fizjoterapeuta

Ukończył studia na kierunku fizjoterapia - w 2014 r. studia licencjackie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2016 r. studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia w dziedzinie diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu, medycyny manualnej wg FRSc dr Składowskiego, terapii wisceralnej w praktyce fizjoterapeuty, manipulacji powięzi wg Stecco, HYLA manipulacji krótkodźwigniowych, kompleksowej fizjoterapii sportowca w fazie ostrej, Fascial Distortion Modell, terapii manualnej wg. B. Mulligana, kursu kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „TLK MED. Rehabilitacja” w Krakowie oraz w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Maria Burekowska
fizjoterapeuta

W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia z zakresu terapii kończyny dolnej i górnej po udarze, kurs masażu bańką chińską, kurs masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „Reh-Med Rehabilitacja&Odnowa Biologiczna” w Bieczu, w „Reha-Centrum Zakład Rehabilitacji Leczniczej” w Łużnej. Od października 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Wioleta Matuszyńska
fizjoterapeuta

W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, szkoleń z zakresu badania i terapii stawu kolanowego, kursu opieki geriatrycznej, opieki paliatywnej, kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „NZOZ Revita Leczenie Chorób Narządu Ruchu” w Dukli. Od sierpnia 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Arkadiusz Ginter
fizjoterapeuta

W 2006 r. ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów m.in. szkolenia w dziedzinie leczenia fizykalnego ran, leczenia schorzeń kręgosłupa i biodra, metod korekcji skolioz, leczenia spastyczności. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie. Od grudnia 2021 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Aneta Hudek
technik masażysta

W 2018 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staż w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2020 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach

lic. Barbara Górska
fizjoterapeuta

W 2013 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako fizjoterapeuta w Poradni Rehabilitacyjnej Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o. w Moszczenicy w latach 2015-2016 oraz w przychodni Medicor sp. z o.o. w latach 2016-2017. Od kwietnia 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lic. Adrian Pietrusza
fizjoterapeuta

W 2019 r. ukończył studia licencjackie na kierunku fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przychodni Medicor sp. z o.o. Od października 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp.z o.o. w Gorlicach.

mgr Joanna Laskoś
fizjoterapeuta

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia - w 2019 r. studia licencjackie w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, a w 2021 r. studia magisterskie w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia kursów z zakresu m.in.: wczesnej rehabilitacji po udarach, masażu tkanek głębokich, kinesiotapingu, stabilizacji stawowej oraz kształtowania siły mięśniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Rekreacyjno- Leczniczym w Wysowej Zdrój, Uzdrowisku Wysowa S.A w Wysowej Zdrój, NZOZ BAL- MED w Gorlicach oraz w Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej. Od października 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp.z o.o. w Gorlicach.

mgr Irena Belczyk
fizjoterapeuta

W 2014 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przychodni Medicor sp. z o.o. w latach 2015-2017.
Od czerwca 2023 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Cennik usług

Konsultacja lekarza rehabilitacji w domu pacjenta*

250 zł

Rehabilitacja domowa – terapia indywidualna do 30 min*

90 zł

Rehabilitacja domowa – terapia indywidualna 45-60 min*

120 zł

Pakiet 10x rehabilitacja domowa*

rabat 7%

* do ceny zabiegu dodajemy cenę dojazdu do pacjenta (1 km to 1,60 zł)