Rehabilitacja domowa

lek. Tomasz Majcher
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013 r.). Specjalizację z rehabilitacji medycznej ukończył w 2021 r. Obecnie, od 2014 r. pracuje jako młodszy asystent na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2017 roku pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Kinga Tarczałowicz
fizjoterapeuta

W 2001 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. kursu kinesiotapingu, kursu terapii westybularnej, szkolenia z zakresu badania i terapii dysfunkcji kończyn oraz odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. W latach 2008-2009 pracowała w Banner Estrella Medical Center w Phoenix w Arizonie (USA) na oddziałach: ortopedycznym, kardiologicznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. W latach 2012-2016 pracowała w Manhattan Medical w Brooklyn w Nowym Jorku (USA). Pracowała także w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz w Ośrodku Uzdrowiskowym Biawena i Beskid w Wysowej Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Daniel Fik
fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, kursów w dziedzinie zastosowania metody neurofizjologicznej PNF, szkoleń z zakresu wykorzystania metody Bobath w terapii pacjentów dorosłych z problemami neurologicznymi, kursu masażu tkanek głębokich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju, w Poradni Rehabiltiacyjnej „Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o.” w Moszczenicy, oraz w „Domu Pomocy Społecznej” w Sękowej. Od 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Bartosz Mołda
fizjoterapeuta

Ukończył studia na kierunku fizjoterapia - w 2014 r. studia licencjackie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2016 r. studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia w dziedzinie diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu, medycyny manualnej wg FRSc dr Składowskiego, terapii wisceralnej w praktyce fizjoterapeuty, manipulacji powięzi wg Stecco, HYLA manipulacji krótkodźwigniowych, kompleksowej fizjoterapii sportowca w fazie ostrej, Fascial Distortion Modell, terapii manualnej wg. B. Mulligana, kursu kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „TLK MED. Rehabilitacja” w Krakowie oraz w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Maria Burekowska
fizjoterapeuta

W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia z zakresu terapii kończyny dolnej i górnej po udarze, kurs masażu bańką chińską, kurs masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „Reh-Med Rehabilitacja&Odnowa Biologiczna” w Bieczu, w „Reha-Centrum Zakład Rehabilitacji Leczniczej” w Łużnej. Od października 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Paweł Smędowski
fizjoterapeuta

W 2018 r. ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu terapii manualnej i igłoterapii, kursu w dziedzinie fizjoterapii w geriatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od czerwca 2020 r. pracuje w hospicjum domowym „Specjalmed”. Od listopada 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Krzysztof Hawryłczak
fizjoterapeuta

W 2015 r. ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń w dziedzinie medycyny manualnej wg FRSc dr Składowskiego, kursu pinoterapii wg koncepcji FRSc, szkolenia podstawowego koncepcji PNF, kursu masażu tkanek głębokich, szkolenia „Weekend z neurologią”, warsztatów zastosowania zwarć w koncepcji FRSc, warsztatów jak wspomagać pacjenta w połykaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od maja 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Wioleta Matuszyńska
fizjoterapeuta

W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, szkoleń z zakresu badania i terapii stawu kolanowego, kursu opieki geriatrycznej, opieki paliatywnej, kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „NZOZ Revita Leczenie Chorób Narządu Ruchu” w Dukli. Od sierpnia 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Izabela Kukuła
fizjoterapeuta

W 2016 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikat ukończenia kursu masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako fizjoterapeuta w „5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie” (2016-2018) oraz w „Centrum Rekreacyjno-Leczniczym GLINIK” w Wysowej-Zdroju (2018-2019), a także pracując jako masażysta (masaże relaksacyjne, sportowe, lecznicze, masaż gorącymi kamieniami, masaż gorącą świecą, Hammam Turecki) w „Termach Krakowskich” (2016-2018). Od września 2020 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Jadwiga Karaś
fizjoterapeuta

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – w 2014 r. studia licencjackie, a w 2020 r. studia magisterskie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych szkoleń, m.in. kursu masażu, fizjoterapii w geriatrii, terapii kręgosłupa, terapii tkanek miękkich, metody równoważenia dra Tana, metody Pilates. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju oraz w Centrum Rekreacyjno-Leczniczym „Glinik” w Wysowej-Zdroju. Od lipca 2021 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Michał Przybyło
fizjoterapeuta

Ukończył studia na kierunku fizjoterapia – w 2013 r. studia licencjackie w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, a w 2015 r. studia magisterskie w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia kursu masażu leczniczego II stopnia oraz kursu masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach (11.2015-11.2016) oraz w Medicor sp. z o.o. (11.2017-02.2019). Obecnie, od maja 2021 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Aneta Hudek
technik masażysta

W 2018 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staż w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2020 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach

Cennik usług

Konsultacja lekarza rehabilitacji w domu pacjenta*

150 zł

Rehabilitacja domowa – terapia indywidualna do 30 minut*

65 zł

Rehabilitacja domowa – terapia indywidualna 45-60 minut*

85 zł

Pakiet 10x rehabilitacja domowa

rabat 7%

*do ceny zabiegu dodajemy cenę dojazdu do pacjenta – 1 km to 1 zł