Kardiologia

lek. Zbigniew Kochanowski
specjalista kardiologii oraz chorób wewnętrznych

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie (1988 r.). Specjalizację z chorób wewnętrznych pierwszego stopnia uzyskał w 1994 r., a drugiego stopnia w 1997 r. Specjalizację z kardiologii uzyskał w 2003 r. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej, echokardiografii, diagnostyki obrazowej serca, diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Dębicy. W latach 2009-2014 zajmował stanowisko kierownika przychodni „Luxmed” przy TC Dębica. Obecnie, od 2012 r. pracuje w Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu Św. Leona w Opatowie. Od 2011 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

dr n. med. Tomasz Kameczura
specjalista kardiologii

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z kardiologii ukończył w 2014 r. Kardiolog inwazyjny – posiada licencję AISN (Polska) oraz USMLE (USA). Adiunkt i wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Recenzent czasopisma Cardiovascular Research (USA). Coroczny wykładowca na kongresach kardiologicznych w Japonii i USA. Wynalazca metody DHH w leczeniu zawału serca. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, z zakresu echokardiografii, diagnostyki i leczenia wrodzonych wad serca oraz kardiologii interwencyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na klinikach w Stanach Zjednoczonych, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ. Od 2011 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

dr n. med. Michał Jelonek
specjalista kardiologii

Tytuł lekarza uzyskał w 2009 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a doktora nauk medycznych w roku 2016 na tej samej uczelni, po obronie pracy „Zastosowanie nowej generacji stentów wieńcowych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych”. Specjalizację w zakresie kardiologii uzyskał w 2020 r., a w zakresie chorób wewnętrznych w 2016 r. Autor i współautor licznych artykułów oraz doniesień naukowych (IF 27,6), członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, promotor prac magisterskich w zakresie pielęgniarstwa. Posiada certyfikat samodzielnego operatora w zakresie wykonywania zabiegów z kardiologii inwazyjnej. Od 2016 roku współpracuje z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Chorzowie. Poza pracą w szpitalu realizuje swoje pasje naukowe w Centrum Badawczo Rozwojowym American Heart of Poland S.A., gdzie od 10 lat prowadzi liczne badania translacyjne oraz realizuje granty naukowe przyznane przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lek. Marcin Mokrzycki
rezydent kardiologii

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2014 r.). W 2015 r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe w Klinice Kardiologii. Od 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Cennik usług

EKG spoczynkowe z opisem

60 zł

EKG spoczynkowe bez opisu

30 zł

Konsultacja kardiologiczna z EKG

150 zł

Echo serca z konsultacją

200 zł

USG tętnic szyjnych z konsultacją

200 zł

Próba wysiłkowa (bieżnia) z konsultacją

200 zł

Próba wysiłkowa (cykloergometr) z konsultacją

200 zł

Holter EKG lub RR bez opisu

90 zł

Holter EKG lub RR z opisem

130 zł

Holter EKG lub RR z opisem z konsultacją

200 zł

Pakiet kardiologiczny 1 (konsultacja + EKG + echo serca)

260 zł

Pakiet kardiologiczny 2 (konsultacja + EKG + echo serca + próba wysiłkowa)

500 zł

Pakiet kardiologiczny 3 (konsultacja + EKG + echo serca + próba wysiłkowa + holter EKG lub RR)

620 zł

Pakiet kardiologiczny 4 (konsultacja + EKG + echo serca + próba wysiłkowa + holter EKG + RR)

750 zł