Okulistyka

dr hab. n. med. Adrian Smędowski
specjalista okulistyki

Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista okulistyki certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Okulistyczne – uzyskał tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny w Paryżu. W 2014 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą nowatorskich terapii w jaskrze. Nauczyciel akademicki, prowadzi liczne kursy szkoleniowe dla lekarzy okulistów dotyczące jaskry i chorób rogówki. Członek wielu okulistycznych towarzystw naukowych, m.in. prestiżowej Amerykańskiej Akademii Okulistyki, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz towarzystw związanych z eksperymentalną okulistyką i farmakologią okulistyczną. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, szczególnie jaskry i chorób rogówki. Autor wielu prac naukowych zarówno klinicznych jak i doświadczalnych publikowanych w renomowanych czasopismach oraz prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych kongresów okulistycznych. Prowadzi kwalifikacje pacjentów do zabiegów w obrębie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w tym kwalifikacje do zabiegów chirurgii refrakcyjnej, zabiegowego leczenia jaskry, zaćmy, rogówki oraz operacji plastycznych powiek. Uczestniczy w licznych akcjach promocyjnych dotyczących ochrony zdrowia i popularyzacji świadomości o chorobach oczu, szczególnie o jaskrze. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i kongresach naukowych, poznając aktualne nowości i rekomendacje w leczeniu chorób oczu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach w kraju i za granicą, m.in. Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Genui we Włoszech oraz w Poliklinice Okulistyki Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio. Starszy asystent w Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Adiunkt Katedry Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

dr n. med. Piotr Gościniewicz
specjalista okulistyki

Ukończył studia (kierunek lekarski) na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach. Członek Zarządu Sekcji Młodego Okulisty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Współautor czterech publikacji książkowych. Laureat nagrody Innovator - dla młodych okulistów (2012 r.), stypendysta staży w ośrodkach zagranicznych oraz laureat Nagrody dla Młodego Naukowca przyznanej w 2012 roku. Do zainteresowań naukowych zalicza problemy związane z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej (w szczególności rogówki i soczewki), laserowej korekcji wad wzroku oraz wykorzystania diagnostyki mikroperymetrycznej w okulistyce. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Asystenta Oddziału Okulistyki Dorosłych oraz Koordynatora Izby Przyjęć w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ulicy Ceglanej 35. Od 2015 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lek. Magdalena Lasek-Górska
specjalista okulistyki

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną - Wydział Lekarski w Zabrzu. Specjalizację z zakresu okulistyki otrzymała zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny FEBO (Fellow of the European Board of Ophtalomology) w Paryżu w 2015 roku, oraz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Warszawie w 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zbywała specjalizując się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof Gibińskiego w Katowicach, w Klinice Okulistyki Dorosłych oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach w Oddziale Okulistycznym. Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych stażach kierunkowych. Pracowała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im Prof Gibińskiego w Katowicach. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym ZBM Zdrowie, gdzie zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym oraz laseroterapią schorzeń oczu – w szczególności leczeniem zaćmy wtórnej, leczeniem chorób naczyniowych siatkówki, takich jak stany pozakrzepowe, cukrzyca. Od 2018 r. pracuje w Przychodni Medicor sp. z o.o. w  Gorlicach.

lek. Anna Broda
okulista

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskała w 1983 r. Doświadczenie zawodowe w tym zakresie zdobywała na Oddziale Ginekologii i Położnictwa (1980-1989) Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Natomiast specjalizację z okulistyki uzyskała w 1991 r. Doświadczenie zawodowe jako lekarz okulista zdobywała na Oddziale Okulistyki (1988-1999) Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Od 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z.o.o. w Gorlicach.

lek. Monika Żmigrodzka
rezydent okulistyki

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2012-2018r.). W 2020 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe w Oddziale Okulistycznym.

lek. Barbara Bielak
specjalista okulistyki

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2017 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przy ul. Mikołaja Kopernika 38, gdzie zdobywa doświadczenie w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej. Od 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Cennik usług

Konsultacja okulistyczna (ocena refrakcji, ostrości wzroku, dobór korekcji, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie przedniego odcinka gałki ocznej, badanie dna oka)

250 zł

Usunięcie ciała obcego z oka z konsultacją

300 zł

Badanie pola widzenia statyczne komputerowe bez opisu

100 zł

Badanie pola widzenia statyczne komputerowe z opisem

160 zł

Badanie pola widzenia statyczne komputerowe z konsultacją

350 zł

USG gałki ocznej  z konsultacją

350 zł

OCT  z opisem

200 zł

OCT z konsultacją

450 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) bez wizyty

80 zł

Usunięcie jednej zmiany powieki (gradówka, znamiona, brodawki)

600 zł

Usunięcie kępek żółtych(jedna powieka)

500 zł

Usunięcie kępek żółtych(dwie powieki)

1000 zł

Korekcja odwinięcia powieki (jedna powieka)

750 zł

Korekcja odwinięcia powieki (dwie powieki)

1500 zł

Korekcja podwinięcia powieki (jedna powieka)

750 zł

Korekcja podwinięcia powieki (dwie powieki)

1500 zł

Plastyka powiek górnych (blefaroplastyka)

3000 zł

Teleporada

150 zł