Okulistyka

dr hab. n. med. Adrian Smędowski
specjalista okulistyki

Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista okulistyki certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Okulistyczne – uzyskał tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny w Paryżu. W 2014 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą nowatorskich terapii w jaskrze. Nauczyciel akademicki, prowadzi liczne kursy szkoleniowe dla lekarzy okulistów dotyczące jaskry i chorób rogówki. Członek wielu okulistycznych towarzystw naukowych, m.in. prestiżowej Amerykańskiej Akademii Okulistyki, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz towarzystw związanych z eksperymentalną okulistyką i farmakologią okulistyczną. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, szczególnie jaskry i chorób rogówki. Autor wielu prac naukowych zarówno klinicznych jak i doświadczalnych publikowanych w renomowanych czasopismach oraz prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych kongresów okulistycznych. Prowadzi kwalifikacje pacjentów do zabiegów w obrębie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w tym kwalifikacje do zabiegów chirurgii refrakcyjnej, zabiegowego leczenia jaskry, zaćmy, rogówki oraz operacji plastycznych powiek. Uczestniczy w licznych akcjach promocyjnych dotyczących ochrony zdrowia i popularyzacji świadomości o chorobach oczu, szczególnie o jaskrze. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i kongresach naukowych, poznając aktualne nowości i rekomendacje w leczeniu chorób oczu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach w kraju i za granicą, m.in. Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Genui we Włoszech oraz w Poliklinice Okulistyki Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio. Starszy asystent w Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Adiunkt Katedry Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

dr n. med. Piotr Gościniewicz
specjalista okulistyki

Ukończył studia (kierunek lekarski) na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach. Członek Zarządu Sekcji Młodego Okulisty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Współautor czterech publikacji książkowych. Laureat nagrody Innovator - dla młodych okulistów (2012 r.), stypendysta staży w ośrodkach zagranicznych oraz laureat Nagrody dla Młodego Naukowca przyznanej w 2012 roku. Do zainteresowań naukowych zalicza problemy związane z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej (w szczególności rogówki i soczewki), laserowej korekcji wad wzroku oraz wykorzystania diagnostyki mikroperymetrycznej w okulistyce. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Asystenta Oddziału Okulistyki Dorosłych oraz Koordynatora Izby Przyjęć w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ulicy Ceglanej 35. Od 2015 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lek. Magdalena Lasek-Górska
specjalista okulistyki

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną - Wydział Lekarski w Zabrzu. Specjalizację z zakresu okulistyki otrzymała zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny FEBO (Fellow of the European Board of Ophtalomology) w Paryżu w 2015 roku, oraz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Warszawie w 2017 roku. Doświadczenie zawodowe zbywała specjalizując się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof Gibińskiego w Katowicach, w Klinice Okulistyki Dorosłych oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach w Oddziale Okulistycznym. Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych stażach kierunkowych. Pracowała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im Prof Gibińskiego w Katowicach. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym ZBM Zdrowie, gdzie zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym oraz laseroterapią schorzeń oczu – w szczególności leczeniem zaćmy wtórnej, leczeniem chorób naczyniowych siatkówki, takich jak stany pozakrzepowe, cukrzyca. Od 2018 r. pracuje w Przychodni Medicor sp. z o.o. w  Gorlicach.

lek. Maria Gaber
specjalista okulistyki

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie (1984 r.). Specjalizację w zakresie okulistyki pierwszego stopnia ukończyła w 1987 r., a drugiego stopnia w 1995 r. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Posiada liczne certyfikaty w zakresie okulistyki zdobyte jako uczestnik licznych konferencji naukowo-szkoleniowych krajowych i międzynarodowych, ponadto zdobyte w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego w zakresie okulistyki i innych dyscyplin medycznych, jak również certyfikaty kursów w zakresie orzecznictwa okulistycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie oraz w Klinice Chorób Oczu w Krakowie. Od 1984 r. pracuje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Od 2012 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lek. Anna Broda
okulista

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskała w 1983 r. Doświadczenie zawodowe w tym zakresie zdobywała na Oddziale Ginekologii i Położnictwa (1980-1989) Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Natomiast specjalizację z okulistyki uzyskała w 1991 r. Doświadczenie zawodowe jako lekarz okulista zdobywała na Oddziale Okulistyki (1988-1999) Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Od 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z.o.o. w Gorlicach.

lek. Monika Żmigrodzka
rezydent okulistyki

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2012-2018r.). W 2020 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe w Oddziale Okulistycznym.

Cennik usług

Konsultacja okulistyczna

160 -200 zł

Usunięcie ciała obcego z oka z konsultacją

180-200 zł

Badanie pola widzenia statyczne komputerowe bez opisu

50 zł

Badanie pola widzenia statyczne komputerowe z opisem

90 zł

Badanie pola widzenia statyczne komputerowe z konsultacją

210 zł

USG gałki ocznej (jedno oko) z konsultacją

280 zł

OCT (jedno oko) z opisem

120 zł

OCT (obu oczu) z opisem

160 zł

OCT (jedno oko) z konsultacją

280 zł

OCT (obu oczu) z konsultacją

320 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)

50 zł

Konsultacja okulistyczna przed zabiegiem operacyjnym w obrębie powiek

                100 zł

Usunięcie gradówki (jedna zmiana) z konsultacją

500 zł

Usunięcie guzka powieki (jedna mała zmiana) z konsultacją

350 zł

Usunięcie guzka powieki (jedna zmiana) z konsultacją

500 zł

Usunięcie kępek żółtych (jedna powieka) z konsultacją

500 zł

Usunięcie kępek żółtych (dwie powieki) z konsultacją

1000 zł

Operacja odwinięcia powieki dolnej/wiotkości powieki dolnej (jedna powieka) z konsultacją

750 zł

Operacja odwinięcia powieki dolnej/wiotkości powieki dolnej (dwie powieki) z konsultacją

1500 zł

Operacja podwinięcia powieki dolnej/nieprawidłowego wzrostu rzęs (jedna powieka) z konsultacją

750 zł

Operacja podwinięcia powieki dolnej/nieprawidłowego wzrostu rzęs (dwie powieki) z konsultacją

1500 zł

Zabieg Blepharoplastyka powiek górnych z konsultacją

3000 zł