Rehabilitacja domowa

lek. Tomasz Majcher
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013 r.). Specjalizację z rehabilitacji medycznej ukończył w 2021 r. Obecnie, od 2014 r. pracuje jako młodszy asystent na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2017 roku pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Dariusz Biernacki
specjalista rehabilitacji ruchowej

W 1987 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specjalizację w zakresie rehabilitacji ruchowej pierwszego stopnia ukończył w 1991 r., a drugiego stopnia w 1994 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziale Ortopedii Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu w latach 1987-1988. Następnie w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od października 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Dodatkowo ukończył specjalizacje z Odnowy Biologicznej w Rehabilitacji i Sporcie, oraz kursy: Masażu, Biomechaniki Narządu Ruchu, Mobilizacji Narządu Ruchu, Brian Mulligan’s Concepts, Medical Taping, PNF, SET, Leczenie obrzęków, The McKENZIE, Kinetic Control, Leczenie wad postawy, Rehabilitacja ludzi starych, USG narządu ruchu.

mgr Kinga Tarczałowicz
fizjoterapeuta

W 2001 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. kursu kinesiotapingu, kursu terapii westybularnej, szkolenia z zakresu badania i terapii dysfunkcji kończyn oraz odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu ośrodkach w kraju i za granicą. W latach 2008-2009 pracowała w Banner Estrella Medical Center w Phoenix w Arizonie (USA) na oddziałach: ortopedycznym, kardiologicznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. W latach 2012-2016 pracowała w Manhattan Medical w Brooklyn w Nowym Jorku (USA). Pracowała także w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz w Ośrodku Uzdrowiskowym Biawena i Beskid w Wysowej Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Daniel Fik
fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, kursów w dziedzinie zastosowania metody neurofizjologicznej PNF, szkoleń z zakresu wykorzystania metody Bobath w terapii pacjentów dorosłych z problemami neurologicznymi, kursu masażu tkanek głębokich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju, w Poradni Rehabilitacyjnej „Ośrodka Zdrowia Sp. z o.o.” w Moszczenicy, oraz w „Domu Pomocy Społecznej” w Sękowej. Od 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Bartosz Mołda
fizjoterapeuta

Ukończył studia na kierunku fizjoterapia - w 2014 r. studia licencjackie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2016 r. studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia w dziedzinie diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu, medycyny manualnej wg FRSc dr Składowskiego, terapii wisceralnej w praktyce fizjoterapeuty, manipulacji powięzi wg Stecco, HYLA manipulacji krótkodźwigniowych, kompleksowej fizjoterapii sportowca w fazie ostrej, Fascial Distortion Modell, terapii manualnej wg. B. Mulligana, kursu kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „TLK MED. Rehabilitacja” w Krakowie oraz w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od sierpnia 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Maria Burekowska
fizjoterapeuta

W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkolenia z zakresu terapii kończyny dolnej i górnej po udarze, kurs masażu bańką chińską, kurs masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „Reh-Med Rehabilitacja&Odnowa Biologiczna” w Bieczu, w „Reha-Centrum Zakład Rehabilitacji Leczniczej” w Łużnej. Od października 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Paweł Smędowski
fizjoterapeuta

W 2018 r. ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu terapii manualnej i igłoterapii, kursu w dziedzinie fizjoterapii w geriatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od czerwca 2020 r. pracuje w hospicjum domowym „Specjalmed”. Od listopada 2018 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Krzysztof Hawryłczak
fizjoterapeuta

W 2015 r. ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń w dziedzinie medycyny manualnej wg FRSc dr Składowskiego, kursu pinoterapii wg koncepcji FRSc, szkolenia podstawowego koncepcji PNF, kursu masażu tkanek głębokich, szkolenia „Weekend z neurologią”, warsztatów zastosowania zwarć w koncepcji FRSc, warsztatów jak wspomagać pacjenta w połykaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju. Od maja 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Wioleta Matuszyńska
fizjoterapeuta

W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów, m.in. szkoleń z zakresu diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, szkoleń z zakresu badania i terapii stawu kolanowego, kursu opieki geriatrycznej, opieki paliatywnej, kinesiotapingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „NZOZ Revita Leczenie Chorób Narządu Ruchu” w Dukli. Od sierpnia 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Izabela Kukuła
Fizjoterapeuta

W 2016 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada certyfikat ukończenia kursu masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako fizjoterapeuta w „5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie” (2016-2018) oraz w „Centrum Rekreacyjno-Leczniczym GLINIK” w Wysowej-Zdroju (2018-2019), a także pracując jako masażysta (masaże relaksacyjne, sportowe, lecznicze, masaż gorącymi kamieniami, masaż gorącą świecą, Hammam Turecki) w „Termach Krakowskich” (2016-2018). Od września 2020 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Jadwiga Karaś
fizjoterapeuta

Ukończyła studia na kierunku fizjoterapia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – w 2014 r. studia licencjackie, a w 2020 r. studia magisterskie. Posiada certyfikaty ukończenia licznych szkoleń, m.in. kursu masażu, fizjoterapii w geriatrii, terapii kręgosłupa, terapii tkanek miękkich, metody równoważenia dra Tana, metody Pilates. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w „Uzdrowisku Wysowa S.A.” w Wysowej-Zdroju oraz w Centrum Rekreacyjno-Leczniczym „Glinik” w Wysowej-Zdroju. Od lipca 2021 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Michał Przybyło
fizjoterapeuta

Ukończył studia na kierunku fizjoterapia – w 2013 r. studia licencjackie w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, a w 2015 r. studia magisterskie w Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada certyfikaty ukończenia kursu masażu leczniczego II stopnia oraz kursu masażu gorącymi kamieniami. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach (11.2015-11.2016) oraz w Medicor sp. z o.o. (11.2017-02.2019). Obecnie, od maja 2021 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Aneta Hudek
technik masażysta

W 2018 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staż w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Od 2020 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach

Wymagane dokumenty:
  • papierowe skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna)
  • wyniki badań diagnostycznych (USG, RTG etc.) i przeprowadzonych konsultacji
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
  • lista aktualnie przyjmowanych leków