Okulistyka

dr hab. n. med. Adrian Smędowski, Profesor SUM
specjalista okulistyki

Ukończył z wyróżnieniem studia medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalista okulistyki certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Okulistyczne – uzyskał tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny w Paryżu. W 2014 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą nowatorskich terapii w jaskrze. Nauczyciel akademicki, prowadzi liczne kursy szkoleniowe dla lekarzy okulistów dotyczące jaskry i chorób rogówki. Członek wielu okulistycznych towarzystw naukowych, m.in. prestiżowej Amerykańskiej Akademii Okulistyki, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz towarzystw związanych z eksperymentalną okulistyką i farmakologią okulistyczną. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu, szczególnie jaskry i chorób rogówki. Autor wielu prac naukowych zarówno klinicznych jak i doświadczalnych publikowanych w renomowanych czasopismach oraz prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych kongresów okulistycznych. Prowadzi kwalifikacje pacjentów do zabiegów w obrębie przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w tym kwalifikacje do zabiegów chirurgii refrakcyjnej, zabiegowego leczenia jaskry, zaćmy, rogówki oraz operacji plastycznych powiek. Uczestniczy w licznych akcjach promocyjnych dotyczących ochrony zdrowia i popularyzacji świadomości o chorobach oczu, szczególnie o jaskrze. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i kongresach naukowych, poznając aktualne nowości i rekomendacje w leczeniu chorób oczu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach w kraju i za granicą, m.in. Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Genui we Włoszech oraz w Poliklinice Okulistyki Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio. Starszy asystent w Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Adiunkt Katedry Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2017 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

dr n. med. Piotr Gościniewicz
specjalista okulistyki

Ukończył studia (kierunek lekarski) na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach. Członek Zarządu Sekcji Młodego Okulisty Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Współautor czterech publikacji książkowych. Laureat nagrody Innovator - dla młodych okulistów (2012 r.), stypendysta staży w ośrodkach zagranicznych oraz laureat Nagrody dla Młodego Naukowca przyznanej w 2012 roku. Do zainteresowań naukowych zalicza problemy związane z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej (w szczególności rogówki i soczewki), laserowej korekcji wad wzroku oraz wykorzystania diagnostyki mikroperymetrycznej w okulistyce. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Asystenta Oddziału Okulistyki Dorosłych oraz Koordynatora Izby Przyjęć w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ulicy Ceglanej 35. Od 2015 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lek. Barbara Bielak
specjalista okulistyki

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2017 r. rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przy ul. Mikołaja Kopernika 38, gdzie zdobywa doświadczenie w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej. Od 2022 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

lek. Anna Mikołajczyk
specjalista okulistyki

Wymagane dokumenty:
  • e-skierowanie
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna)
  • wyniki badań diagnostycznych (USG, RTG etc.) i przeprowadzonych konsultacji
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
  • lista aktualnie przyjmowanych leków