Logopedia

mgr Danuta Plata

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta Metody Warnkego. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Studia podyplomowe z zakresu logopedii ukończyła na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie – studia Podyplomowe w zakresie neurologopedii. Ukończyła logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe w zakresie neurologopedii, w zakresie diagnozy i terapii jąkania I i II stopień. Uzyskała uprawnienia do diagnozy dzieci testem KOLD i KOJD. Ukończyła szkolenia w zakresie skutecznych metod pracy z dzieckiem z wadą wymowy, diagnozy i terapii dziecka z wadą słuchu, CAPD, diagnozy i pomocy uczniom w nauce, diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, karmienia i jedzenia w praktyce logopedycznej, masażu logopedycznego. Ukończyła także kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dorosłych z chorobami neurologicznymi. Udziela również porad w zakresie rehabilitacji logopedycznej po przebytej chorobie Covid-19. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci oraz dorosłych (również online). Od marca 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Magdalena Łątka

Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła czterosemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych, z zespołem Aspergera, zajęcia korygujące wady wymowy. W pracy wykorzystuje elementy Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Od maja 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Dorota Nowak

Logopeda z wieloletnim stażem, nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki. Ukończyła sześciosemestralne studia specjalne z zakresu logopedii oraz logopedyczne studia podyplomowe w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada kwalifikacje oligofrenopedagoga. Posiada ukończone szkolenia dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej, stymulowania rozwoju mowy oraz korygowania wad wymowy. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami m.in. opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, oligofazją, autyzmem, niedosłuchem. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradniach Logopedycznych NFZ. Od kwietnia 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Edyta Romaszko

Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła sześciosemestralne studia specjalne z zakresu logopedii oraz logopedyczne studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Posiada liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci z różnorodnymi zaburzeniami mowy min. opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, oligofazji, dyslalii. Ukończyła również szkolenia z zakresu wczesnej opieki logopedycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci z wadami wymowy. Prowadzi również instruktaż dla rodziców z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju mowy małego dziecka. Od marca 2019 r. pracuje w przychodni Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

mgr Karolina Krzeszowska

Logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenia dotyczące rozwoju mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo posiada kursy obejmujące techniki masażu logopedycznego. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci z zaburzonym i/lub opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji oraz wadami wymowy. Od czerwca 2023 pracuje w przychodni Medicor w sp. z o.o. w Gorlicach.

Wymagane dokumenty:
  • e-skierowanie
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna)
  • wyniki badań diagnostycznych (USG, RTG etc.) i przeprowadzonych konsultacji
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
  • lista aktualnie przyjmowanych leków