Podstawowa opieka zdrowotna

lek. Ewelina Honkowicz
specjalista medycyny rodzinnej

lek. Franciszek Pietrusza
specjalista medycyny rodzinnej

lek. Wojciech Przybycień
rezydent medycyny rodzinnej

lek. Halina Kuś
pediatra

lek. Marek Krasowski
pediatra

lek. Zbigniew Kochanowski
specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy

lek. Andrzej Plato
specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny sportowej

lek. Janina Honek-Janusz
otolaryngolog

Cennik usług

Konsultacja lekarska

140 zł

Wizyta receptowa

100 zł

Szczepienie (własna szczepionka)

50 zł

Wykonanie iniekcji dożylnej

35 zł

Wykonanie iniekcji podskórnej

25 zł

Wykonanie iniekcji domięśniowej

35 zł

Wykonanie wlewu dożylnego

50 zł

Wykonanie elektrokardiogramu EKG

30 zł

Założenie opatrunku

35 zł

Zmiana opatrunku

35 zł

Usunięcie szwów

45 zł

Usunięcie kleszcza

45 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego

15 zł

Pomiar masy ciała i ocena wskaźnika BMI

15 zł

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w domu pacjenta (Dominikowice, Kobylanka)

50 zł

Zaopatrzenie odleżyn (własne materiały)

60 zł

Wykonanie pomiaru poziomu glukozy

10 zł

Wykonanie testu antygenowego COVID

130 zł

Wykonanie testu antygenowego COVID w domu pacjenta

130 zł+
50 zł dojazd

Założenie/usunięcie kaniuli

20 zł

Założenie/usunięcie cewnika do pęcherza moczowego

50 zł

Pomiar saturacji

10 zł