Podstawowa opieka zdrowotna

lek. Ewelina Honkowicz
specjalista medycyny rodzinnej

lek. Halina Kuś
pediatra

lek. Marek Krasowski
pediatra

lek. Zbigniew Kochanowski
specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy

lek. Andrzej Plato
specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny sportowej

lek. Justyna Góra-Mirecka
rezydent medycyny rodzinnej

lek. Marek Mierzyński

Cennik usług

Konsultacja lekarska

150 zł

Porada receptowa

120 zł

Szczepienie (własna szczepionka)

60 zł

Wykonanie iniekcji dożylnej

45 zł

Wykonanie iniekcji podskórnej

35 zł

Wykonanie iniekcji domięśniowej

45 zł

Wykonanie wlewu dożylnego

60 zł

Wykonanie elektrokardiogramu EKG

40 zł

Założenie opatrunku

45 zł

Zmiana opatrunku

45 zł

Usunięcie szwów

55 zł

Usunięcie kleszcza

55 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego

15 zł

Pomiar masy ciała i ocena wskaźnika BMI

25 zł

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w domu pacjenta (Dominikowice, Kobylanka)

60 zł

Zaopatrzenie odleżyn (własne materiały)

70 zł

Wykonanie pomiaru poziomu glukozy

15 zł

Wykonanie testu antygenowego COVID

130 zł

Wykonanie testu antygenowego COVID w domu pacjenta

130 zł + 50 zł dojazd

Założenie/usunięcie kaniuli

30 zł

Założenie/usunięcie cewnika do pęcherza moczowego

60 zł

Pomiar saturacji

20 zł

Teleporada

120 zł