Leczenie obrzęku limfatycznego

prof. AWF dr hab. Katarzyna Ochałek
fizjoterapeuta, doktor habilitowany w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Certyfikowany terapeuta w dziedzinie limfologii (Complete Decongestive Therapy Training, the Földi College, Niemcy). Swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie limfologii zdobyła na licznych kursach i szkoleniach w kraju, i za granicą. Oprócz pracy z pacjentami, zajmuje się również pracą naukowo-dydaktyczną (Instytut Rehabilitacji Klinicznej AWF Kraków). Od wielu lat prowadzi również szkolenia z zakresu postępowania zachowawczego w obrzęku chłonnym. Jest pomysłodawczynią i założycielką Akademii Limfologii. Od 2021 pracuje w Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Zakres usług:

  • Konsultacja połączona z edukacją w zakresie fizjoprofilatyki i interwencją fizjoterapeutyczną dla chorych zagrożonych i z rozwiniętymi  obrzękami o różnej etiologii (choroba nowotworowa, przewlekła niewydolność żylna, zakrzepica żylna, obrzęk pourazowy, obrzęk pierwotny u dzieci i dorosłych, obrzęki u kobiet w ciąży i w okresie połogu)
  • Monitorowanie efektów fizjoprofilaktyki i fizjoterapii
  • Kompresjoterapia (wielowarstwowe bandażowanie, dobór produktów uciskowych standardowych oraz szytych na miarę, przerywana kompresja pneumatyczna)
  • Manualny drenaż limfatyczny
  • Ćwiczenia fizyczne i oddechowe (terapia przepony) w kompresji

Cennik usług

Wizyta konsultacyjna (wywiad, badanie fizjoterapeutyczne, ustalenie planu fizjoterapii) połączona z edukacją w zakresie fizjoprofilaktyki + interwencja fizjoterapeutycznamin.60 min200 zł
Wizyta kontrolna – badanie fizjoterapeutyczne połączone z monitorowaniem efektów terapii i interwencją fizjoterapeutyczną oraz doborem produktu uciskowego od
170zł
Kompresjoterapia – wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z pielęgnacją skóry i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach  

od

120 zł*

Kompresjoterapia – wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z pielęgnacją skóry, przerywaną kompresją pneumatyczną i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach od 130zł*
Kompleksowa fizjoterapia – wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone
z manualnym drenażem limfatycznym, przerywaną kompresją pneumatyczną i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach
min.60 min170zł*
Indywidulany dobór kompresji – produktów uciskowych standardowych i szytych na miarę  

od

120zł

Fizjoprofilaktyka obrzęku chłonnego u chorych leczonych onkologicznie

(manualny drenaż limfatyczny, mobilizacja blizny, pielęgnacją skóry, dobór ćwiczeń fizycznych, dobór kompresji profilaktycznej)

 

od

150 zł

Manualny drenaż limfatyczny obejmujący opracowanie tułowia (szyja, klatka piersiowa, brzuch) + kończyna/twarz

min.

30 min

od

120 zł

Warsztaty z kompresjoterapii dla chorych, opiekunów i fizjoterapeutów 160 zł
Materiały opatrunkowe 5-30 zł

*do ceny pierwszego zabiegu należy dodać koszty zakupu specjalistycznych bandaży kompresyjnych.