Leczenie obrzęku limfatycznego

prof. AWF dr hab. Katarzyna Ochałek
fizjoterapeuta, doktor habilitowany w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej

Certyfikowany terapeuta w dziedzinie limfologii (Complete Decongestive Therapy Training, the Földi College, Niemcy). Swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie limfologii zdobyła na licznych kursach i szkoleniach w kraju, i za granicą. Oprócz pracy z pacjentami, zajmuje się również pracą naukowo-dydaktyczną (Instytut Rehabilitacji Klinicznej AWF Kraków). Od wielu lat prowadzi również szkolenia z zakresu postępowania zachowawczego w obrzęku chłonnym. Jest pomysłodawczynią i założycielką Akademii Limfologii. Od 2021 pracuje w Medicor sp. z o.o. w Gorlicach.

Zakres usług:

  • Konsultacja połączona z edukacją w zakresie fizjoprofilatyki i interwencją fizjoterapeutyczną dla chorych zagrożonych i z rozwiniętymi  obrzękami o różnej etiologii (choroba nowotworowa, przewlekła niewydolność żylna, zakrzepica żylna, obrzęk pourazowy, obrzęk pierwotny u dzieci i dorosłych, obrzęki u kobiet w ciąży i w okresie połogu)
  • Monitorowanie efektów fizjoprofilaktyki i fizjoterapii
  • Kompresjoterapia (wielowarstwowe bandażowanie, dobór produktów uciskowych standardowych oraz szytych na miarę, przerywana kompresja pneumatyczna)
  • Manualny drenaż limfatyczny
  • Ćwiczenia fizyczne i oddechowe (terapia przepony) w kompresji

Cennik usług

Wizyta konsultacyjna (wywiad,  badanie fizjoterapeutyczne, ustalenie planu fizjoterapii) połączona z edukacją w zakresie fizjoprofilaktyki + interwencja fizjoterapeutyczna

min.60 min

     200 zł

Wizyta kontrolna – badanie fizjoterapeutyczne połączone z monitorowaniem efektów terapii i interwencją fizjoterapeutyczną oraz doborem produktu uciskowego

 

    od 170 zł

Kompresjoterapia – wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z pielęgnacją skóry i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach 

 

120 zł*

Kompresjoterapia – wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone z pielęgnacją skóry, przerywaną kompresją pneumatyczną i indywidualnie dobranymi  ćwiczeniami fizycznymi w bandażach

 

od 1 30 zł*

Kompleksowa fizjoterapia – wielowarstwowe bandażowanie kończyny połączone 
z manualnym drenażem limfatycznym,  przerywaną kompresją pneumatyczną i indywidualnie dobranymi ćwiczeniami fizycznymi w bandażach

min.60 min

170 zł*

Indywidulany dobór kompresji – produktów uciskowych standardowych i szytych na miarę   

 

 

     od 120zł

Fizjoprofilaktyka obrzęku chłonnego u chorych leczonych onkologicznie

(manualny drenaż limfatyczny, mobilizacja blizny, pielęgnacją skóry, dobór ćwiczeń fizycznych, dobór kompresji profilaktycznej)

 

    od 150 zł

Manualny drenaż limfatyczny obejmujący opracowanie tułowia (szyja, klatka piersiowa, brzuch) + kończyna/twarz

min.30 min

    od 120 zł

Warsztaty z kompresjoterapii dla chorych, opiekunów i fizjoterapeutów

 

      160 zł

Materiały opatrunkowe

 

     5-30 zł

 *do ceny pierwszego zabiegu należy dodać koszty zakupu specjalistycznych bandaży kompresyjnych.