Polityka systemów zarządzania

Polityka jakości

Misja
Zdobywanie zaufania pacjentów poprzez spełnianie ich oczekiwań we wzajemnej współpracy na europejskim poziomie jest najważniejszym celem Medicor Sp. z o. o.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • gwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych
 • zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia oraz bezpieczeństwa  podczas świadczenia usług medycznych
 • zapewnienie ciągłości działania przychodni poprzez systematyczne monitorowanie otoczenia oraz szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków
 • właściwy dobór personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie
 • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości i zaangażowania w działania na rzecz jakości oraz środowiska
 • zapewnienie najwyższej jakości sprzętu medycznego oraz odpowiedniej infrastruktury technicznej
 • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pacjenta
 • poszerzanie zakresu świadczonych usług medycznych
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i podnoszenie jego skuteczności
 • spełnianie wymagań prawnych w obszarze swojej działalności
 • dbanie o wizerunek firmy oraz promowanie go na zewnątrz

Prezes Medicor Sp. z o.o. dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i weryfikuje przyjętą Politykę Jakości, dostosowując ją do zmieniających się warunków. Prezes zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i postępowania zgodnie z przyjętą Polityką.

Gorlice, 12.10.2020 r.

Polityka bezpieczeństwa informacji

Misja

Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego pacjentów i pracowników jest nadrzędnym celem Medicor sp. z o.o.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • dbanie o bezpieczeństwo informacji
 • stałe podnoszenie poziomu infrastruktury informatycznej
 • zapewnienie komfortowej i życzliwej atmosfery podczas udzielania świadczeń
 • zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom bezpiecznej i skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • identyfikację ryzyka i szans
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, w obszarach działalności firmy, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Powodzenie i skuteczność w osiąganiu takich celów chcemy zapewnić spełniając wymagania wynikające z norm odniesienia ISO 9001:2015, ISO 27001:2017, przepisów prawa, uwzględniając potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych, poprzez myślenie oparte na ryzyku i szansach.

Zarząd Medicor sp. z o.o. deklaruje zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych oraz ciągłego doskonalenia, a także zapewnia, że niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla pacjentów i stron zainteresowanych.

Gorlice, 01.04.2021 r.