ul. Cicha 7, 38-300 Gorlice

tel. 18 354 08 10, 18 353 78 88

rejestracja@medicor.info.pl

Deklaracja dostępności Zakładu Opieki Zdrowotnej Medicor Sp.z o.o. w Gorlicach

MEDICOR sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Medicor Sp.z o.o. w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Medicor Sp. z o.o. nie zapewnia:
 • - pomocy tłumacza języka migowego
 • - kontaktu osobistego w zakresie tłumacza-przewodnika
 • - asysty tłumacza języka migowego na stronie internetowej
 • - tekstu odczytywanego maszynowo na stronie internetowej
 • - nagrań treści wideo w polskim języku migowym
 • - środków technicznych i urządzeń do obsługi osób słabosłyszących tj. pętli indukcyjnych, systemów FM i na podczerwień (IR) oraz Bluetooth.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzta Kotowicz-Olbrych.
 • E-mail: office@medicor.info.pl
 • Telefon: +48 18 3540810

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Małgorzta Kotowicz-Olbrych
 • Adres: ul. Cicha 7, 38-300 Gorlice
 • E-mail: office@medicor.info.pl
 • Telefon: +48 18 3540810

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynków prowadzą bezprogowe wejścia. Budynki są dostępne z poziomu chodnika i parkingów Budynki zapewniają wolne od barier przestrzenie komunikacyjne. Budynki posiadają toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ze względów sanitarnych nie przewiduje się wejścia do budynków osób z psem asytującym i psem przewodnikiem. Budynki nie są wyposażone w pętle indukcyjne oraz brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Budynek ul. Cicha 7 Gorlice

Do budynku prowadzą dwa wejścia bezprogowe dla inetersantów od strony ul. Cichej.

Na własnym parkingu znajdującym się z tyłu budynku, wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosparwnych. W celu otwarcia bramy barkinkowej należy skontaktować się z Biurem Przyjęć dzwonkiem umieszconym po lewej stronie na ścianie budynku.

Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingu oraz posiada windę umowżliwiającą komunkację między piętrami.

W budynku znajduje się platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dotarcie osoby niepełnosprawnej z pierwszego piętra klatką schodową do Pracowni Fizjoterapii - gabinetów znajdujących się w przewiązce budynku.

Biuro przyjęć z informacją znajduję się w holu głównym na partarze.

Budynek zapewnia wolne od barier poziomme i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną na parterze budynku przy Biurze Przyjęć.

Nie dopuszcza się wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikem ze względów saniatrnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille-a.Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kobylace

Do budynku prowadzi wejście bezprogowe dla inetersantów od strony parkingu.

Przy budynku na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosparwnych.

Możliwy podjazd pod główne wejścia budynku dla opiekunów osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Budynek jest dostępny z poziomu chodnika i parkingu.

Biuro przyjęć z informacją znajduję się w holu głównym bezpośredniu przy wejściu.

Budynek zapewnia wolne od barier poziomme i pionowe przestrrenie komunikacyjne.

Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Nie dopuszcza się wejścia do budynku z psem asystującym i psem przewodnikem ze względów saniatrnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak oznaczeń w alfabecie Braille-a.

Kliknij aby odtworzyć tekst! Stworzone przez GSpeech

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Our website is protected by DMC Firewall!